www.barnehjemkenya.no
www.barnehjemkenya.no
I Kenya har det offentlig lite å tilby foreldreløse barn.
Om ingen hjelper dem får de ikke engang skoleplass.

David støtter nå adopsjon av 20 barn i landsbyen Kitere, og
han håper snart å kunne starte bygging av barnehjem for barna.
Han har fått klarsignal fra landsbysjef om å kjøpe en tomt for barnehjem som ligger perfekt inntil landsbyen. Her har David på lang sikt en visjon om å bygge barnehjem, skole og kirke.
[ Bilder og kart ]
Alle som ønsker kan få tilsendt nyheter om barna og prosjektet.
[ LES MER ]

Kontaktperson:
Hans Einar Thorset, hanseinar(a)hotmail.com

Visjon og Håp om at alle barna i Kitere skal få en god oppvekst!